Ar Krokuva tai lietuviškas miestas? ;)
Pradedant nuo XIV a. beveik visi Lietuvos didieji kunigaikščiai yra palaidoti Vavelio Katedroje, čia mokėsi žymūs kultūros veikėjai, tokie kaip Abraomas Kulvietis, Sofija Kimantaitė-Čiurlionienė ir daugelis kitų. Ir be jų Krokuvoje gausu lietuviškų pėdsakų.
Kviečiu į ekskursiją - kartu pakeliauti po Krokuvos jaukias gatves, suskaičiuoti visus Vyčius ir pačiam atsakyti į šį klausimą!
Kai kurie Krokuvos Vyčiai: