• Krokuvos Pagrindinė aikštė


  Krokuvos pagrindinė aikštė viena iš didžiausių viduramžių aikščių Europoje, buvo suplanuota remiantis 1257 m. miesto privilegija. Iš kiekvienos jos pusės simetriškai išeinančios gatvės sudaro būdingą šachmatų lentos urbanistinę kompoziciją, kadaise uždaryta gynybiniais mūrais. Simetriškumą ardo įstrižai į aikštę įeinanti Grodzka gatvė bei aikštė prie M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios.

  Pagrindinėje aikštėje koncentravosi miesto visuomeninis, religinis ir ūkinis gyvenimas. Čia, Bracka gatvės pradžioje, 1525 m.  Albrechtas Hohenzollernas, paskutinis kryžiuočių ordino didysis magistras, iškilmigai pasidavė Lenkijos karaliui Žygimantui I Senajam.

  Aikštės viduryje stovi Sukienicos. Parduotuvėles ir didelę prekybos salę XIV a. pastatydino karalius Kazimieras Didysis. Po 1555 m. gaisro Sukienicos buvo atstatytos žinomų architektų  - Giovanni Maria Padovano ir Santi Gucci.

  Iš šiaurinės pusės aikštę uždaro švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Tai viduramžių Krokuvos pagrindinė šventykla, vienas iš vertingiausių Lenkijoje gotikos paminklų. Jos pagrindinis altorius yra garsiausiu Europoje vėlyvosios gotikos medžio raižinys - atliktas iš liepos ir ąžuolo medienos, padengtas polichromija poliptikas. Nepaprasta figūrų ekspresija, formų virtuoziškumu, realizmo ir misticizmo persipynimu altorius prilygsta visų laikų šedevrams.

  UŽSAKYKITE EKSKURSIJĄ JAU DABAR!!!!
  elenuke@gmail.com
 • Paslaugų kainos

  Jeigu norite susipažinti su ekskursijos kainomis, pereikite į nuorodą šalia:

  JEIGU SUSISIEKIMO FORMA NEVEIKIA:

  Krepkitės per Facebook puslapį - facebook.com/Krokuva

  EMAIL

  elenuke@gmail.com

  TELEFONAS

  +48 690 307 400